Hình ảnh thực tế

Hình ảnh thực tế

VỀ CHÚNG TÔI

Ngọc Phương Nguyên là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp sản xuất và máy móc kỹ thuật cao trong lĩnh vực máy cơ khí, máy công nghiệp – tự động hóa. NPN xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị, trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho Cán bộ – Công nhân viên, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội

Tôn chỉ hành động:

“Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng ở mức độ cao nhất”

TƯ VẤN - LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

TƯ VẤN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

CẢI TIẾN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

TƯ VẤN - LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

TƯ VẤN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Vì sao chọn chúng tôi

Tại Ngọc Phương Nguyên, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, xong tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: Có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao.

Yêu cầu

Phân tích

Định giá

Chế tạo

Quy trình làm việc của chúng tôi

Hợp tác

Chạy thử

Vận chuyển

Kiểm tra

Quy trình làm việc

Yêu cầu

Phân tích

Tiên phong

Chế tạo

Định giá

Bền vững

Kiểm tra

Vận chuyển

Chia sẻ

Hợp tác

Chạy thử

chính sách bảo hành

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0913.12.40.96
Mr. Thành

0913.12.29.02
Mr. Bình

MR TUẤN

0942.76.29.88
Mr. Tuấn

0941.64.58.06
Mr. Trường

mrquyet

0944.77.09.66
Mr. Quyết

0919.74.29.06
Mr. Đông

0981.11.97.92
Mr. Huy

0949.39.47.25
Mr. Nam

0916.13.54.78
Mr. Nguyên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0913.12.40.96
Mr. Thành

0913.12.29.02
Mr. Bình

MR TUẤN

0942.76.29.88
Mr. Tuấn

0941.64.58.06
Mr. Trường

0919.74.29.06
Mr. Đông

mrquyet

0944.77.09.66
Mr. Quyết

0981.11.97.92
Mr. Huy

0949.39.47.25
Mr. Nam

0916.13.54.78
Mr. Nguyên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0913.12.40.96
Mr. Thành

0913.12.29.02
Mr. Bình

MR TUẤN

0942.76.29.88
Mr. Tuấn

0941.64.58.06
Mr. Trường

0919.74.29.06
Mr. Đông

mrquyet

0944.77.09.66
Mr. Quyết

0981.11.97.92
Mr. Huy

0949.39.47.25
Mr. Nam

0916.13.54.78
Mr. Nguyên

Tin tức thị trường - đầu tư - Doanh nghiệp