Xuất siêu bất ngờ vượt mong đợi, cao hơn rất nhiều con số ước tính

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại tháng 11 xuất siêu tới 1,26 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều con số 100 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó.

Xuất siêu bất ngờ vượt mong đợi, cao hơn rất nhiều con số ước tính

Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 62,48 tỷ USD, tăng 13,6% so với kết quả thực hiện ở tháng trước đó.

Luỹ kế đến hết tháng 11/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 602,01 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất siêu bất ngờ vượt mong đợi, cao hơn rất nhiều con số ước tính - Ảnh 1.

Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2020-2021. Đơn vị: Triệu USD (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 31,87 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng 10/2021.

Trị giá xuất khẩu tháng 11 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,35 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,64 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,12 tỷ USD; Hàng dệt may 3,04 tỷ USD; Giày dép các loại 1,57 tỷ USD.

Như vậy, tính đến tháng 11/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 301,73 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 30,61 tỷ USD, giảm 17,1% so với tháng trước đó.

Trị giá nhập khẩu tháng 11 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,8 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 3,98 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,34 triệu USD; Vải các loại 1,33 tỷ USD; Chất dẻo các loại 958 triệu USD và sắt thép các loại 914 triệu USD.

Tính đến hết tháng 11/2021, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 300,27 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, trong tháng 11/2021, cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 1,26 tỷ USD nâng mức thặng dư từ đầu năm đến hết tháng 11 lên 1,46 tỷ USD.

Theo Hạ An

Trả lời