Bất ngờ hai dự án FDI “khủng” hơn 7 tỷ USD được cấp chứng nhận trong 1 ngày

Vì sao số vốn FDI vào Việt Năm năm 2021 bỗng dưng “nhảy cóc” gần 8 tỷ USD so với báo cáo trước đó?

Bất ngờ hai dự án FDI "khủng" hơn 7 tỷ USD được cấp chứng nhận trong 1 ngày

 

Theo báo cáo ban đầu, trong năm 2021, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Song, dữ liệu được đưa ra mới đây lại cho thấy, vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 chính xác là 38,85 tỷ USD (tăng 7,7 tỷ USD so với báo cáo trước), tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Con số 38,85 tỷ USD được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và tình hình triển khai Kế hoạch năm 2022, mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới.

Trước đó, kết quả ước tính của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020).

Song, thực tế, chỉ trong những ngày ít ỏi còn lại của năm 2021, hai dự án khủng có quy mô tỷ USD đã được cấp chứng nhận đầu tư. Đặc biệt hơn, hai dự án này lại cùng được cấp chứng nhận vào ngày cuối cùng của năm, 31/12/2021.

Một trong hai dự án là Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị – giai đoạn I (1.500 MW), vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD, là dự án liên doanh của Tập đoàn T&T với nhà đầu tư Hàn Quốc. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối. Dự án còn lại, trị giá hơn 5 tỷ USD là của một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.Như vậy, nếu tính cả hai dự án trên, vốn đăng ký mới trong năm 2021 đạt 18,9 tỷ USD, tăng 24,3%; còn vốn điều chỉnh đạt 12,84%, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tăng trong cả năm và tăng 1 điểm phần trăm so với 11 tháng. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 246,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ, chiếm 73,6% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt trên 245 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ, chiếm 73,1% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt gần 218,3 tỷ USD, tăng 29,2% so cùng kỳ và chiếm 65,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Theo Thái Quỳnh

Trả lời