Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm

GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021.

Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm

 

Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm - Ảnh 4.
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm - Ảnh 5.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: https://cafebiz.vn/buc-tranh-kinh-te-6-thang-dau-nam-20220629165232529.chn

Trả lời