CLB “thu ngân sách 50.000 tỷ” hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng

Tình hình kinh tế khó khăn khiến việc thu ngân sách ở các địa phương đứng trước rất nhiều thách thức

CLB "thu ngân sách 50.000 tỷ" hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

TP. HCM

Thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước trong 9 tháng đầu năm vẫn là TP. HCM, với tổng thu đạt 326.193 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt 69,4% dự toán và bằng 93,6% cùng kỳ 2022.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 214.163 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán, chiếm 65,6% tổng thu cân đối và giảm 3% (so với cùng kỳ); thu dầu thô ước thực hiện 18.518 tỷ đồng, vượt 15,7% dự toán, chiếm 5,7% tổng thu cân đối và giảm 16,6%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 93.508 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán, chiếm 28,7% tổng thu cân đối và giảm 11,3%.

CLB "thu ngân sách 50.000 tỷ" hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong các khoản thu ngân sách nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 21.114 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và giảm 10%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 64.342 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, chiếm 19,7% tổng thu và tăng 10,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 51.872 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, chiếm 15,9% tổng thu và tăng 0,2%.

TP. Hà Nội

Hà Nội là địa phương đứng thứ hai cả nước về số thu ngân sách. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 305.300 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Thu nội địa 285.100 tỷ đồng, đạt 88,1% và tăng 27,4%; thu từ dầu thô 2.900 tỷ đồng, đạt 136,6% và tăng 28,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 17.300 tỷ đồng, đạt 64% và giảm 8,8%.

CLB "thu ngân sách 50.000 tỷ" hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 9 tháng năm 2023: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 56.100 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán năm và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19.600 tỷ đồng, đạt 82,6% và tăng 21,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 57.800 tỷ đồng, đạt 77,9% và tăng 16,1%; thuế thu nhập cá nhân 30.300 tỷ đồng, đạt 78,7% và tăng 1,9%; thu tiền sử dụng đất 7.100 tỷ đồng, đạt 41,7% và giảm 24,3%; thu lệ phí trước bạ 4.700 tỷ đồng, đạt 56,2% và giảm 23,7%; thu phí và lệ phí 14.400 tỷ đồng, đạt 82,1% và tăng 8,2%.

TP. Hải Phòng

Theo Cục thống kê Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2023 ước đạt 66.713,1 tỷ đồng, đạt 57,29% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 84,74% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 22.866,8 tỷ đồng, đạt 53,8% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 85,53% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 42.246,1 tỷ đồng, đạt 60,44% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 83,49% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại diện tiếp theo của CLB “50.000 tỷ” là Bà Rịa – Vũng Tàu. Tỉnh này chưa công bố số thu ngân sách 9 tháng, nhưng trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 57.686 tỷ đồng, ước đạt 65,11% dự toán, giảm 24,51% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 21.528 tỷ đồng, ước đạt 70,11% dự toán, giảm 29,89% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 11.448 tỷ đồng, ước đạt 77,67% dự toán, giảm 22,33% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 24.709 tỷ đồng, ước đạt 79,78% dự toán, giảm 20,22% so cùng kỳ (NQ -4,46%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 13.455,6 tỷ đồng, ước đạt 61,2% dự toán, giảm 20,6% so cùng kỳ.

CLB "thu ngân sách 50.000 tỷ" hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Trong các khoản thu ngân sách nội địa, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài 9.740 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương 3.447 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.883 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 2.658 tỷ đồng; thu xổ số 1.213 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.096 tỷ đồng.

Bình Dương

Bình Dương cũng chưa công bố số thu ngân sách 9 tháng. 8 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách thực hiện 48.625 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và 71,6% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu nội địa 30.820 tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán TTCP giao và 64,6% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022; Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 17.805 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2022.

CLB "thu ngân sách 50.000 tỷ" hiện tại chỉ có 5 thành viên, một địa phương từng đứng top 5 giờ tụt hạng 2 bậc, số thu chưa đạt 40.000 tỷ đồng - Ảnh 5.

Trong tổng số thu, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 487,3 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.069,8 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9.550,3 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 6.041,9 tỷ đồng, giảm 11,4%.

Một địa phương khác có triển vọng lọt nhóm thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng là Quảng Ninh. Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt 40.678 tỷ đồng (bằng 75% dự toán tỉnh giao).

Trong khi đó, Đồng Nai, vốn là địa phương đứng thứ 5 cả nước về thu ngân sách năm 2022, năm nay lại gặp nhiều khó khăn. 9 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ được gần 38.600 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự toán thu ngân sách năm 2023 của Đồng Nai là hơn 61.680 tỷ đồng, thế nhưng 9 tháng mới thu được hơn 38.600 tỷ đồng; 3 tháng cuối năm, Đồng Nai phải thu được hơn 23.000 tỷ đồng thì mới hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của năm.

Trả lời