MÁY ĐỘT DẬP KIM LOẠI
MÁY UỐN KIM LOẠI
MÁY CẮT KIM LOẠI
MÁY ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI
MÁY BẮN VÍT TỰ ĐỘNG
MÁY RÚT ĐINH TÁN, ĐINH RIVE TỰ ĐỘNG