Hiển thị tất cả 10 kết quả

Dây chuyền sản xuất bulong móng ,bulong neo

– Loại 1 : Nguyên liệu (Thép cuộn)  – Máy kéo (rút) thép đơn đứng- Máy nắn thẳng cắt đoạn – Máy vê đầu thanh cắt – Máy tóp phần tạo ren (Hoặc máy tiện )- Máy tạo ren – Máy uốn – Mạ kẽm .
– Loại 2 :Nguyên liệu (Thép thanh tròn trơn ) – Máy kéo (rút) thẳng dạng thanh – Máy cắt đoạn – Máy vê đầu thanh cắt – Máy tóp phần tạo ren (Hoặc máy tiện )- Máy tạo ren – Máy uốn- Mạ kẽm
– Loại 3 : Nguyên liệu (Thép thanh có gân) – Máy cắt đoạn – Máy vê đầu thanh cắt – Máy tóp phần tạo ren (Hoặc máy tiện )- Máy tạo ren – Máy uốn – Mạ kẽm