Hiển thị tất cả 3 kết quả

Quy trình sản xuất:
Bích tròn ->Máy tiện (vê) mép bích ->Máy đột lỗ -> Máy khoan và taro ->Máy đột lỗ -> Sản phẩm