Hiển thị tất cả 19 kết quả

HỆ THỐNG MÁY HÀN bao gồm các máy hàn kỹ thuật cao như máy hàn laser , máy hàn lạnh , cold tic , máy hàn không sinh nhiệt

Đặc điểm : hàn inox , thép không bị biến dạng , không bị ám khói cháy đen