Máy Gấp Tôn

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy Gấp Tôn được sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí với múc đích gấp tạ góc cho tấm kim loại

Máy gấp tôn được chế tạo sản xuất với nhiều kích thước và phương thức hoạt động khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu riêng của từng khách hàng


Máy Gấp Tôn