Đề xuất dự án tổ hợp năng lượng hơn 175 nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị

Dự án Trung tâm Hydro xanh Hải Lăng được đề xuất tại khu vực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 175.600 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 31.300 tỷ đồng.

Trả lời