Được rót hơn 2 tỷ USD chỉ trong 1 tháng một địa phương bất ngờ vượt Hải Phòng, TP.HCM, “soán ngôi” Hà Nội, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến 20/10/2023, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,09 tỷ USD, một địa phương đã vượt Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM… để dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Được rót hơn 2 tỷ USD chỉ trong 1 tháng một địa phương bất ngờ vượt Hải Phòng, TP.HCM, “soán ngôi” Hà Nội, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI - Ảnh 1.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến 20/10/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Tính đến 20/10/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ, giảm 7 điểm phần trăm so với 9 tháng. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và GVMCP vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ và tăng 7 điểm phần trăm so với 9 tháng. Số dự án đầu tư mới cũng không ngừng tăng cao (tăng 66,1% so với cùng kỳ).

Về vốn thực hiện, báo cáo cho biết, tính tới 20/10/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 18 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với 9 tháng đầu năm.

Trong số hơn 25 tỷ USD tổng vốn FDI được đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm, có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tăng 66,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ USD (tăng 54% so với cùng kỳ); có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỷ USD (giảm 39% so với cùng kỳ); 2.836 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 5,4% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,13 tỷ USD (tăng 35,4% so với cùng kỳ).

Xét theo địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2023. Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo lần này, Quảng Ninh đã vượt Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM… để dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,09 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu báo cáo, tổng vốn FDI vào Quảng Ninh tăng mạnh do lượng vốn đăng ký cho các dự án cấp mới tăng mạnh. Cụ thể,  nếu trong 9 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh chỉ cấp mới cho 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt gần 810 triệu USD, thì sang đến tháng 10, tỉnh đã cấp thêm giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD. Kết quả, tổng vốn đăng ký cho các dự án cấp mới của Quảng Ninh trong trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tăng lên mức 3,08 tỷ USD.

Được rót hơn 2 tỷ USD chỉ trong 1 tháng một địa phương bất ngờ vượt Hải Phòng, TP.HCM, “soán ngôi” Hà Nội, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI - Ảnh 2.

Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hut FDI 10 tháng đầu năm 2023. Nguồn: MPI

Đứng thứ hai là Hải Phòng với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang,…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38%), số lượt dự án điều chỉnh (25,3%) và góp vốn mua cổ phần (66,6%).

Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, …

Tính lũy kế đến ngày 20/10/2023, cả nước có 38.622 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 460,07 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 292 tỷ USD, bằng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Xét theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với gần 57,15 tỷ USD (chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với hơn 40,2 tỷ USD (chiếm gần 8,7% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với hơn 39,5 tỷ USD (chiếm gần 8,7% tổng vốn đầu tư).

Trả lời