Gần 160.000 doanh nghiệp rời thị trường từ đầu năm 2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, có tổng cộng 158.800 doanh nghiệp rời thị trường, tương ứng bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp đăng ký đóng cửa.

Tổng cục Thống kê vừa phát đi báo cáo về một số tình hình kinh tế – xã hội tháng 11/2023 và 11 tháng năm 2023.

Theo đó, tính riêng trong tháng 11, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 153.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93.700 lao động, giảm 7,6% về số doanh nghiệp, tăng 22% về vốn đăng ký và giảm 28,8% về số lao động so với tháng 10/2023.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 19,5% về số doanh nghiệp, tăng 47% về số vốn đăng ký và tăng 26,6% về số lao động.

Gần 160.000 doanh nghiệp rời thị trường từ đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Trong tháng, cả nước còn có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có 201.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm nay có 1.621 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước; 34.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,6%; 109.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 7,5%.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trả lời