Hơn 9.000 tỷ đồng tiền thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài

Trong 9 tháng qua, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp tiền thuế hơn 9.000 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử.

Như vậy, Việt Nam đã trở thành 1 trong 4 nước đứng đầu ASEAN về thu thuế với các nhà cung cấp nước ngoài. Đây là bước chuyển quan trọng, khẳng định chủ quyền quản lý thuế của quốc gia đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số xuyên biên giới

Tổng cộng đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện các thủ tục thuế qua Cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như: Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple.

Bên cạnh đó, có 351 sàn thương mại điện tử gửi thông tin qua Cổng thông tin thương mại điện tử; trong đó, có dữ liệu giao dịch của hơn 34 nghìn nhà cung cấp là tổ chức tại Việt Nam, 136 nhà cung cấp là tổ chức nước ngoài, 214 nghìn nhà cung cấp là cá nhân tại Việt Nam, 7 nhà cung cấp là cá nhân nước ngoài.

Trả lời