Logistics và ‘thế kẹt’ hạ tầng

Hàng loạt tổ chức quốc tế cũng như hiệp hội doanh nghiệp đề cập tới tính cấp thiết của việc cải thiện hạ tầng gây gián đoạn cũng như tăng chi phí logistics chuỗi cung ứng.

Trả lời