Máy hàn cổng Bruco GBH 4000 2 mỏ, tandem AC DC, hai hồ quang 2 dây

Liên hệ