Máy hàn cổng Bruco GBM 4000 hai mỏ, một hồ quang 1 dây

Liên hệ