Việt Nam báo tin vui với dự án 3.000 tỷ, ‘ông lớn’ có hơn 700 tàu chốt liền thỏa thuận

Tập đoàn vận tải biển số 1 thế giới đã chốt thêm thỏa thuận mới trong kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam.

Trả lời