Việt Nam xuất siêu tới 9,4 tỷ USD trong 10 tháng

Trong tháng 10, cả nước ước xuất siêu 2,27 tỷ USD. Hết tháng 10 năm nay, cả nước ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 58,27 tỷ USD, xấp xỉ với trị giá xuất nhập khẩu của tháng trước (tăng nhẹ 70 triệu USD). Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu giảm 1,3%.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng tăng hơn 14% về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu tăng 15,9% và tổng trị giá nhập khẩu tăng hơn 12%.

Như vậy, trong tháng 10 cả nước ước xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, số thu Ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1-31/10 đạt 32.490 tỷ đồng. Lũy kế từ 1/1 – 31/10 đạt 103% dư toán được giao, đạt 86,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Theo Cảnh Huệ

Nguồn: https://cafebiz.vn/viet-nam-xuat-sieu-toi-94-ty-usd-trong-10-thang-176221107133053412.chn

Trả lời