Dây chuyền đóng gói bọc màng, co màng đồ nội thất tự động PS-EBS-6540 + PS-BSE-5540