Máy nắn thẳng, xả cuộn, nạp phôi tấm nhôm 3 trong 1 NCBF-400B

Liên hệ