Bàn giao dây chuyền sản xuất – Máy xả cuộn – Máy nạp phôi tự động – Máy đột dập cơ

Bàn giao dây chuyền sản xuất – Máy xả cuộn – Máy nạp phôi tự động – Máy đột dập cơ

 

Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động - Máy đột dập cơ
Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy xả cuộn
Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động - Máy đột dập cơ
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy nạp phôi tự động
Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động - Máy đột dập cơ
Kiểm tra máy nạp phôi + máy đột dập cơ
Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động - Máy đột dập cơ
Khách hàng kiểm tra và nghiệm thu

Trả lời