Đơn hàng tháng 6 – Bàn giao Máy kéo nhỏ dây thép cho Khách hàng tại Miền Nam

Đơn hàng tháng 6 – Bàn giao Máy kéo nhỏ dây thép cho Khách hàng tại Miền Nam

Máy kéo nhỏ dây thép thế hệ mới – Thiết kế mới nhất 2022 

Máy kéo nhỏ dây thép
Hình ảnh máy tại kho NPN. Đang trong quá trình chạy thử
Máy kéo nhỏ dây thép
Hình ảnh máy tại kho NPN. Đang trong quá trình chạy thử
Máy kéo nhỏ dây thép
Đội ngũ kỹ thuật + chuyên viên tư vấn của NPN
Máy kéo nhỏ dây thép
Khách hàng qua kiểm định máy
Máy kéo nhỏ dây thép
Khách hàng qua kiểm định máy
Máy kéo nhỏ dây thép
Khách hàng qua kiểm định máy

Trả lời