Khảo sát và giới thiệu máy bắn vít tự động cấp vít TB cho khách hàng tại Nam Định

Khảo sát và giới thiệu máy bắn vít tự động cấp vít TB cho khách hàng tại Nam Định

Khách hàng đang làm sản phẩm gỗ, vít lắp tay. Muốn nâng cấp lên máy bắn vít tự động cấp vít để tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm

Khảo sát và giới thiệu máy bắn vít tự động cấp vít TB cho khách hàng tại Nam Định
Kỹ thuật NPN lắp đặt và hướng dẫn Khách hàng vận hành máy
Khảo sát và giới thiệu máy bắn vít tự động cấp vít TB cho khách hàng tại Nam Định
Kháhc hàng sử dụng thử máy
Khảo sát và giới thiệu máy bắn vít tự động cấp vít TB cho khách hàng tại Nam Định
Khách hàng nghiệm thu máy

 

Trả lời