Tiếp tục bàn giao 4 máy dập vật liệu mềm tại Miền Nam

Khách hàng đã mua 12 máy dập vật liệu mềm tay quay trước đó, sử dụng ổn định, năng suất nên quyết định đầu tư thêm 4 máy nữa. Tương lai sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống từ máy tay quay sang máy tự động 4 trụ để tăng cao năng suất và giảm chi phí nhân công

Máy dập vật liệu mềm
Máy dập vật liệu mềm
Máy dập vật liệu mềm
Máy dập vật liệu mềm
Máy dập vật liệu mềm

 

Trả lời